Agencja Eventowa IKA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Odbudowa potencjału konkurencyjnego Agencji Eventowej IKA Sp. z o.o.” w ramach projektu grantowego Impuls odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. 

Cele projektu:
1. dywersyfikacja źródeł energii elektrycznej;
2. uruchomienie nowej usługi online;
3. uzupełnienie zasobów materialnych.

Spółka dąży do osiągnięcia następujących efektów:
1. zmniejszenie kosztów stałych związanych ze zużyciem energii elektrycznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła;
2. przygotowanie i stworzenie produktu odpornego na pandemię (materiały filmowe, produkt online);
3. utrzymanie wysokiej pozycji na rynku i możliwość realizacji swoich standardowych usług.

Wartość projektu: 328 539,47 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 159 341,64 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie realizacji dotychczasowych usług eventowych – doposażenie zasobów firmy poprzez zakup sprzętu do organizacji eventów z dostosowaniem do warunków tzw. nowej normalności.

Planowane efekty: uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji eventów z zachowaniem najlepszych środków bezpieczeństwa w warunkach tzn. nowej rzeczywistości, podniesienie konkurencyjności firmy dzięki zakupowi systemu umożliwiającego bezdotykową rejestrację w warunkach pandemicznych i postpandemicznych. 


Wartość projektu: 258 973,38 PLN,
Wkład Funduszy Europejskich: 229 467,67 PLN.