Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie realizacji dotychczasowych usług eventowych – doposażenie zasobów firmy poprzez zakup sprzętu do organizacji eventów z dostosowaniem do warunków tzw. nowej normalności.

Wartość projektu: 258 973,38 PLN,
Wkład Funduszy Europejskich: 229 467,67 PLN.